ВАС остави в сила решение на министър Кралев за лиценза


ДНЕС ПО ОБЕД на официалната страница на Върховният административен съд (ВАС) на страната бе публикувано определението по повод административно дело №6346/2019, касаещо подадената на 24 април жалба за спиране на изпълнението на Заповед №РД-10-1 от 18. 04. 2019 г., с която министър Красен Кралев отне лицензия №002483 на Българската федерация по автомобилен спорт (БФАС), след което сдружението бе заличено в списъка с регистрираните спортни федерации от Министерството на младежта и спорта.

:: Виж ТУК на страницата на Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, взето днес Определение от съдебния състав Соня Янкулова (председател), Калина Арнаудова и Весела Андонова (членове).
Ето и диспозитивите в това определение, които гласят:

„…Водим от горното и на основание чл. 213 от Гражданския процесуален кодекс във вр. с чл. 144 АПК и чл. 159, т. 1 АПК Върховният административен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело №6346/2019 г. на Върховния административен съд в частта относно искането на Сдружение „Българска федерация по автомобилен спорт“ за спиране на предварителното изпълнение на Заповед №РД-10-1 от 18.04.2019 г. на министъра на младежта и спорта към административно дело №6276/2019 г. на Върховния административен съд.

20190617 Opredel 9127 VAS cb0ec4eb0cfbb450d86df42110142d48

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Сдружение „Българска федерация по автомобилен спорт“ за спиране на предварителното изпълнение на Заповед №РД-10-2 от 18.04.2019 г. на министъра на младежта и спорта.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство в частта, с която искането е оставено без разглеждане.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в прекратителната част подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването, а в останалата част не подлежи на обжалване.“

Това означава, че с определението трите съдийки обединяват административно дело №6346/2019 за предварителното спиране на изпълнение на заповедта на министър Кралев към административно дело №6276/2019 г., касаещо Заповед №РД-10-2 министърът на младежта и спорта, на основание чл. 22, ал. 1 и 7 ЗФВС издава на Сдружение с нестопанска цел Автомобилна федерация България безсрочен спортен лиценз №1 за спортна федерация по чл. 18, ал. 2, т. 1 ЗФВС за вида спорт: автомобилен спорт.

:: Точно както и в случая с първата жалба, на основание чл. 26, ал. 3 ЗФВС обжалването не спира изпълнението на заповедта на министър Кралев.

 

Копирано от www.bgnrc.info

СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 
гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

©2020 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys