Извънредно положение


logoSmallУважаеми приятели на спорта,

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната и в следствие на издадените заповеди № Р-37/26.02.2020 на министър-председателя на Република България, №РД-09-205/11.03.2020 на министъра на младежта и спорта и №РД-01-124/13.03.2020 на министъра на здравеопазването, Управителния съвет на АФБ взе следните решения:

1. За периода от 13 март до 13 април 2020 г. се отлагат всички автомобилни състезания на територията на цялата страна, вписани в спортния календар на АФБ;

2. Възлага на г-н Венцислав Орманов да изготви бюлетин, съдържащ промени в годишната Наредба на АФБ за организиране и провеждане на автомобилни състезания, настъпили вследствие на обявеното извънредно положение.

В случай на промяна на текущите обстоятелства и/или издадени нови заповеди, взетите решения могат да бъдат коригирани, отменени или удължени. Всяка промяна ще бъде публикувана своевременно. Желаем ви здраве!

С уважение,

Екипът на АФБ

СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 
гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

©2020 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys