Промяна в Специален правилник за провеждане на автомобилни състезания на затворен маршрут и писта 2019 г


logoSmallУведомяваме Ви, че от ТУК може да изтеглите Бюлетин №1/2019 г. на Комисия по затворен маршрут и писта. От него може да се запознаете с измененията в Специалния правилник за провеждане на автомобилни състезания на затворен маршрут и писта 2019 г..

СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

stroy
©2020 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys