Участия в състезания


logoSmallУважаеми колеги,
 
Напомняме, че съгласно Чл.25.1 от Наредба 2019 на АФБ всички лицензирани към Федерацията пилоти и АСК имат право да участват само в състезания, които са част от Спортния ѝ календар. Участието във всички останали състезания става само с писмено разрешение от АФБ. Нарушението на това условие подлежи на финансово наказание и административни санкции.
 
" Чл. 25. Всички АСК и пилоти са длъжни:
Чл. 25.1. Да участват само в състезания от Спортния календар на АФБ и на FIA. Участието във всички останали състезания става само с писмено разрешение от АФБ. В прoтивeн случай на състезателя ще бъде наложена глоба в размер на 500 лв. Същата следва да се внесе в срок от 5 дни считано от датата на уведомяването му, в противен случай се прилага Чл. 23 от Наредбата на АФБ, като санкция към клуба лицензирал пилота. При повторно нарушение лицензът на състезателя се отнема за период от една година считано от датата на отнемане."
СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

stroy
©2020 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys