Членство в АФБ


logoSmallУважаеми представители на автомобилни спортни клубове,
Съгласно чл.15 (1), т.1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), за да е член в лицензирана спортна федерация един спортен клуб, той не може да бъде член на друга спортна федерация. В тази връзка напомняме, че за присъединяване на спортен клуб към Автомобилна Федерация на България, освен подаване на Заявление за клубно членство със съответните приложения към него, е необходимо да бъде прекратено членството му в другата (ако има такова).

СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

stroy
©2020 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys