Организационни комисии > Техническа комисия

Елвис Георгиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Божидар Катевски

ЧЛЕН

Веселин Шишков

ЧЛЕН

Георги Манчоров

ЧЛЕН

Даниел Шишков

ЧЛЕН

Димитър Керменлиев

ЧЛЕН

Елена Попова

ЧЛЕН

Константин Тодоров

АСИСТЕНТ

Коста Шишков

ЧЛЕН

Маньо Манчоров

ЧЛЕН

Недко Тодоров

ЧЛЕН

Явор Фролошки

ЧЛЕН

Контакти техническа комисия

СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

stroy
©2021 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys