ЗАТВОРЕН МАРШРУТ

Дата Заглавие Място Град

16.04.2021 |

18.04.2021 |

- -

08.05.2021 |

09.05.2021 |

- -

22.05.2021 |

23.05.2021 |

- -

18.09.2021 |

19.09.2021 |

- -

01.10.2021 |

03.10.2021 |

- -

02.10.2021 |

03.10.2021 |

- -

23.10.2021 |

24.10.2021 |

- -

12.11.2021 |

14.11.2021 |

- -

13.11.2021 |

14.11.2021 |

- -
СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

stroy
©2021 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys