Решение на УС на АФБ относно г-н Въжаров


РЕШЕНИЕ НА УС НА АФБ

Във връзка със системни нарушения, дисквалификации и наложено наказание на г-н Васко Въжаров, притежаващ лиценз AFB-PIL-020-113, в резултат на последвали доклади от официални лица от дисциплини Затворен маршрут и Писта и Планинско изкачване, Управителният съвет на АФБ взе решение за прилагане на чл.37 и чл.37.1 от Наредбата на АФБ за 2020 година и отнема лиценз номер AFB-PIL-020-113, издаден на г-н Въжаров за срок от една година.

Това наказание лишава същият от възможност да се лицензира отново в рамкитe на една година от деня на връщане на лиценза във Федерацията.

СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

stroy
©2021 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys