Автокрос

е скоростно състезание със специални автомобили, което се провежда на кръгообразно трасе с нестабилизирана настилка. Трасето е равно или с бабуни от естествена настилка от всякакъв вид, но без изкуствено положена (без канавки или преминавания на вода). Само настилката на старта може да бъде асфалтирана или бетонирана.

Дължината на трасето е минимум 800 м. и максимум 1400 м. Пилотите се състезават в следните дивизии: дивизия Супер Бъги; дивизия Бъги; дивизия Туринг Автокрос; дивизия Джуниър Бъги, където пилотът трябва да е на възраст между 13 и 18 години. Всички автомобили от една дивизия стартират едновременно на стартова решетка.

Състав на комисията

РУМЕН КОСТАДИНОВ

Председател

ГЕОРГИ КЪРДЖИЕВ

Член

ИВАН КОЕВ

Член