Е-рали и автомобили с алтернатилна енергия

е дисциплина, която  цел е да се насърчават новите технологии за превозни средства, конструирани да пестят енергия и да емитират възможно най-малко вредни емисии и СО2. Състезанията приличат на спортно (скоростно) рали - изисква се точно придвижване на колите от една контролна точка до друга, но вместо скоростни „специални етапи” (за най-кратко време), при автомобилите с алтернативна енергия има „регулярни тестове” (за точно време).

В дадено състезание може да се направи и допълнително класиране, на база способността на участниците да управляват с най-добра екотехника и с най-малко консумация на енергия по време на целия маршрут на състезанието.

Последни новини

класиране

Състав на комисията

Председател

Член

Член

Документи на дисциплината