Форма за акредитация

Ако сте представител на медия и желаете да присъствате и отразявате автомобилните състезания от календара на АФБ, моля да попълните формата за акредитация. На предоставения от Вас e-mail ще получите допълнителна информация. Благодарим за интереса към автомобилния спорт и събитията от календара на АФБ.

  Три имена*

  Име на медия*

  Заемана длъжност*

  Номер на журналистическа карта*

  Телефон*

  e-mail*