You are currently viewing Антидопингово обучение

Антидопингово обучение

Във връзка с проведеното на 11.05.2023 г. антидопингово обучение от Антидопинговия център на Автомобилната федерация на България и автомобилните спортни клубове нейни членове, предоставяме на вашето внимание Забранителния списък на WADA за 2023 г.

За повече информация може да посетите и страницата на Антидопинговия център.

https://anti-doping.government.bg/bg/aktualni-mezhdunarodni-dokumenti_p360.html