You are currently viewing Антидопингово обучение

Антидопингово обучение

Във връзка с изискването от ММС за участие в онлайн събитие, благодарим на всички, които успяха да се включат днес. Следващата онлайн среща ще се проведе на 26.11.2021г. от 15:00ч. на https://vr03.bmt.services/b/elk-6y0-qeq. Участниците следва да изпишат име и фамилия при влизането във виртуалната стая, което да улесни и издаването на уверение след обучението.