You are currently viewing ВАЖНО! – проект № НПИМД-КО-2039/2023 „Младежки активатори – СЪСТЕЗАВАЙ СЕ С НАС“

ВАЖНО! – проект № НПИМД-КО-2039/2023 „Младежки активатори – СЪСТЕЗАВАЙ СЕ С НАС“

Скъпи приятели и колеги,

С огромно удоволствие Ви съобщаваме за одобрен проект № НПИМД-КО-2039/2023 „Младежки активатори – СЪСТЕЗАВАЙ СЕ С НАС“ по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023г. – Ключова област 2 – ,,Младежки инициативи и кампании“ към Министерството на младежта и спорта.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта е насърчаване на информирано и социално отговорно поведение и повишаване на инициативността сред младите хора за справяне със злободневния съвременен проблем за безопасността по пътищата – чрез създаване на условия за привличане и насочване вниманието и повишаване на тяхната чувствителност и капацитет за разпознаване и превенция на основни видове рисково поведение и зависимости, обуславящи негативните прояви на проблема

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

1.Повишаване информираността и чувствителността на младежите спрямо проблема с безопасността на движението по пътищата и необходимостта от знания и умения за по-безопасно и отговорно поведение на пътя – чрез разнообразен набор от дейности за широко разпространение на информация през цялата продължителност на проекта

2.Изграждане у обхванатите младежи на умения за разпознаване и превенция на формите на рисково поведение на пътя, и по-специално агресията, високата скорост и управлението на МПС под влиянието на наркотични вещества и алкохол, като фактори за пътнотранспортни произшествия – чрез разнообразни информационни средства и организиране на специални практически ориентирани обучения и демонстрации

3.Насърчаване мотивацията и капацитета на младежите към активна ангажираност с проблема за безопасността на движението по пътищата – чрез информационни и обучителни дейности и чрез овластяването на обхванатите лица с пряка водеща роля в организиране и провеждане на младежки информационни инициативи и кампании по темата

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

  • Дейност 1: Организация и управление;
  • Дейност2: Мерки за информираност и публичност по Програма и проекта;
  • Дейност3: Организиране на 5бр. младежки обучения;
  • Дейност4: Национална информационно-мотивационна младежка инициатива;
  • Дейност 5: Документален филм от дейностите по проекта.

ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТА: Младежи на възраст 15-29 г. от 10 административни области, както следва: Група – София-град и  София-област, Група – Кюстендилска и Благоевградска, Група – Пловдивска и Хасковска, Група – Врачанска и Монтанска, Група – Варненска и Бургаска. Използваме възможността да Ви поканим да се включите се в двудневни обучения, които ще се състоят на картинг писта в гр. София, гр. Варна, гр. Пловдив, гр. Враца  и гр. Кюстендил! Ако попадате в някоя от тези области и сте във възрастовата група 15-29г., не изпускайте възможността, която проекта ще Ви предостави. Ако пък не отговаряте на тези критерии, моля разпространете сред близки и приятели, за да може да достигне до повече млади хора!

Обученията ще допринесат пряко за осъзнаване на необходимостта от отговорно и разумно поведение на пътя, изграждане на умения и знания за разпознаване и превенция на рисковото поведение и различните видове зависимости и по-специално шофиране под въздействието на наркотични вещества и алкохол, първи ключови действия при пътнотранспортни произшествия и др..

Сред най-интересните етапи в обученията са картинг шофиране, специална симулация с VR очила и демонстрации със специализирани професионалисти начело с инж. Слави Пачалов, за изграждане на умения и капацитет за 1ва реакция при пътен инцидент, първите стъпки при оказване на първа помощ, т. нар. действия в „Златния час“ и др. Специализирани лекции, които ще бъдат водени от началник на отдел „Борба с наркотрафика“ агенция „Митници“, който е посветил 29г. от живота на борба с наркотрафика и предпазването на младежите от този рисков фактор. Ще има и много интерактивни, логически и екипни игри!

Един от най-важните критерии е активното включване в последващите дейности от проекта! Периода на провеждане на обученията се предвижда през месец август и септември.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ!

ЗА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

БЕНЕФИЦИЕНТ:  СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“

Безвъзмездна финансова помощ:  76 930,00лв..

Период на изпълнение на проекта:  7 месеца