You are currently viewing ВАЖНО!

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АФБ, ПИЛОТИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА,

В последно време зачестиха опитите за заобикаляне на законовите разпоредби и липса на разрешение от АФБ при организиране на спортни събития, представящи ги за срещи, фестивали, шоу и т.н., което е предпоставка за непосредствена опасност за участници, публика и други трети лица.

В автомобилната спортна общественост се разпространява версията, че формулирани по този начин събития, може да заобиколят нормативните изисквания. Подобни събития, нарушаващи законоустановените правила, имат обратен ефект в общата ни борба за спазване на законите и правилата у нас, в т.ч. и Закона за физическото възпитание и спорта.

Автомобилната федерация на България спазва всички законови изисквания и процедури и в случай на установяване на нарушения на Закона за физическото възпитание и спорта, е длъжна да предприеме всички предвидени от закона действия.

Участниците в подобни мероприятия, независимо дали са автомобилни спортни клубове, пилоти или длъжностни лица също ще понесат санкции, според разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, Устава на АФБ и Наредба 2023 за организиране и провеждане на спортни състезания на федерацията.