You are currently viewing Върховният административен съд ОТМЕНИ заповедта от 26.11.2021г. на служебния спортен министър Кузманов.

Върховният административен съд ОТМЕНИ заповедта от 26.11.2021г. на служебния спортен министър Кузманов.

Върховният административен съд ОТМЕНИ заповедта от 26.11.2021 г. на служебния спортен министър Кузманов, с която на Сдружение „Автомобилна федерация на България“ е наредено да преустанови одобряването на спортни състезания и събития за срок от шест месеца и е забранено провеждането на спортни състезания и събития за срок от шест месеца.