You are currently viewing Върховният административен съд потвърди неправомерните действия на Министерство на младежта и спорта спрямо Автомобилната федерация на България.

Върховният административен съд потвърди неправомерните действия на Министерство на младежта и спорта спрямо Автомобилната федерация на България.

С Решение № 6260 от 13.06.2023 г. три-членения състав на ВАС отмени Заповед № РД-09-393/18.05.2022 г. на министъра на младежта и спорта /Радостин Василев/, с която е отнет издаденият на Сдружение „Автомобилна федерация на България“ със Заповед № РД-10-2/19.04.2019 г. на министъра на младежта и спорта спортен лиценз № 1 за осъществяване на дейност на спортна федерация по чл. 18, ал. 2, т. 1 ЗФВС за вида спорт: „автомобилен спорт“.