Гимкхана

е дисциплина, при която се демонстрира майсторско шофиране по трасе, с изпълнение на определени елементи. Неправилното минаване по трасето носи наказателни точки, затова концентрацията е от изключително значение при тази дисциплина. В един автомобил е само един състезател.

Спортен календар

Състав на комисията

Председател

Член

Член