You are currently viewing Годишно награждаване на АФБ за 2020 г.
Годишно награждаване на АФБ за 2020 г.

Годишно награждаване на АФБ за 2020 г.

Церемонията по награждаването ще се състои в офиса на AФБ на 19.12.2020 г. по изготвен график, съобразно нововъведените противоепидемични мерки и ще се излъчва на живо във Facebook страницата на Федерацията.

09:00-09:30 – Хора с увреждания

09:30-10:00 – Рали

10:00-10:30 – Рали спринт

10:30-11:00 – Планинско

11:00-11:30 – ЗМ и Писта

11:30-12:15 – Драг

12:15-12:35 – Дрифт

12:35-12:50 – Трофи

12:50–13:00 – Крос

13:00-13:15 – Автокрос

13:15-13:40 – Раликрос

13:40-14:00 – Гимкхана

14:00-14:30 – БМВ Къп

Награждаването ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, следователно носенето на предпазна маска, спазването на дистанция и дезинфекцирането на ръцете е задължително при влизането в офиса.
Моля, за повече информация да се обърнете към Председателите на Комисиите.

Дрескод: спортно-елегантен