You are currently viewing Да се обединим и да дадем шанс за живот на Юли

Да се обединим и да дадем шанс за живот на Юли

Автомобилната федерация на България ще се включи в дарителска кампания „Да се обединим и да дадем шанс за живот на Юли“. Специалните кутии за набиране на дарителски средства ще може да намерите на състезанията Писта „София“ на 16.09.2023г, както и на

Драг Рейсинг: „Кондофрей 2 – 2023’’, на 07 – 08.10.2023г. в гр. Радомир.

https://pavelandreev.bg/campaign/da-se-obedinim-i-da-dadem-shans-za-jivot-na-yuli