You are currently viewing МЕЖДИНЕН ДОКЛАД на комисията, назначена със заповед на Председателя на АФБ, за изясняване на причините за инцидента, с фатален край на Планинско „БЛАГОЕВГРАД“- 2021

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД на комисията, назначена със заповед на Председателя на АФБ, за изясняване на причините за инцидента, с фатален край на Планинско „БЛАГОЕВГРАД“- 2021

  1. Разследващите органи продължават да събират факти и информация за изясняване на обстоятелствата при които загина пилотът Георги Георгиев. Очакват се медицински резултати и техническа експертиза.
  2. Продължава да работи създадената комисия към АФБ за изясняване на случая.

Комисията към АФБ публикува първият си междинен доклад, който включва:

  1. Проверка на документите на организатора за планинско „Благоевград 2021“

Комисията установи следното:

1.1 Организаторът е изготвил  всички необходими документи, според Наредбата за провеждане на автомобилни състезания на АФБ и Специалния правилник за планинско изкачване за 2021г. Това са: допълнителен правилник, разрешения от Община Благоевград, план за сигурност, застаховка на състезанието и са внесли необходимите такси.Специално внимание беше обърнато на плана за сигурност. Той е изключително професионално изготвен и отговаря на изискванията.

1.2 Заявката на пилота е подадена в срок- на 19.04.2021г. с платена такса и тогава е приета от организатора.

1.3 Пилотът е представил задължителните документи за проверка на административния преглед. Няма забележки в протокола на секретаря на състезанието. Автомобилът е с действащ  технически преглед до края на 2021 година, което е видно от документите на автомобила, показани на административната проверка. Докладът на спортният директор за административната проверка е приет  от спортните комисари на първото заседание.

1.4  Автомобилът е преминал предварителен технически преглед. Същият е отговарял на мерките за безопасност на Приложение “ЖИ“: клетка колани ,седалка и екипировка. Всички те са, с валидна хомологация към момента на инцидента. Техническите комисари са го допуснали до старт без забележки, което е видно от протоколa за предварителен технически преглед на автомобила за състезанието, и протоколът от първото заседание на спортните комисари, на което е приет доклада на председателя на техническата комисия.

1.5 Трасето е било измито и изчистено. Орязани са били крайпътните храсти. Положен е бил асфалт на три места, където е имало малки дупки. Те не са по траекторията на автомобилите.След финала, където е бил прокопан пътя за полагане на кабел, настилката е възстановена и от спортна гледна точка неравност няма. 

1.6  Реквизитите в предварителния план за сигурност са били разположени в събота сутрин и трасето е било обезопасено. Предстартовата и след стартовата  зони са били  маркирани с ограждения правилно. Пожарна, линейки, полиция са били на определените им, и правилни места, видно от богат снимков материал и видеоклиповете, които комисията събра и разгледа.

1.7 На проведения брифинг, пилотът Косьо Йорданов от АСК „Грийн Фокс Моторспорт“ е задал въпрос за организацията след финала. Спортният директор е пояснил, че след финала автомобилите продължават и на знака „стоп“ обръщат в обратна посока, като се редят плътно един след друг, и плътно в дясното платно. Други въпроси, отнасящи се към случая не е имало.

1.8 Първият манш от тренировките не е показал ситуации, които да будят тревога.

1.9 По време на втория манш са направени две прекъсвания- по технически причини.

1.10 В края на манша, състезателен номер 23 Веско Благоев от АСК Ефко Рейсинг-Казанлък се завърта между 12 и 13 пост. Пост № 13 е докладвал на спортния директор и той без никакво забавяне е наредил на пост № 12 да вдигне жълт флаг, защото не е било нужно да се спира състезанието, тъй като автомобилът с номер 23 е извън трасето, и не пречи на следващата кола. След десетина секунди пост № 13 е докладвал, че  автомобил с номер 23 продължав да се движи бавно и на пост №12 жълтия флаг е бил свален, отново по нареждане на спортния директор. 

Действията на спортния директор и на съдиите на пост 12 и 13 са правилни, бързи и точни.

1.11 Пост № 14, който е непосредствено преди финала е съобщил за катастрофирала кола, след като е финиширала. Спортният директор веднага е наредил да се вдигне червен флаг за всички постове(състезателен номер 34 и 88 са били още по трасето. В същия момент, съдията на финала е докладвал по радиостанцията, че ударът е доста сериозен. Спортният директор се е разпоредил екип от доброволците-парамедици,които са се намирали най-близо до финала, да тръгнат веднага към финала. Когато автомобилът по сигурността е бил на пост № 5, спортният директор е наредил към финала да тръгва и линейка и пожарна. Всички съдии са държали червен флаг.

1.12 Ударът е бил фатален за пилота. Парамедиците,които са били оборудване за даване на първа помощ, са констатирали, че пилотът не е давал признаци за живот. След тях, линейката е пристигнала в рамките на 4 мин.  и потвърждила заключението на парамедиците. Пристигнала е и втора линейка. Пристигнали са пожарна, специализирана пожарна, полиция и дознател.

Действията на спортния директор са навременни и правилни.

1.13 Спортният директор, след потвърждаване на смърта, е обявил състезанието за прекратено.

Действията на пилотите, със състезателни номера 34 Илия Царски и 88 Пламен Камбуров, които нямат финал и са спрели автомобилите си след финала, от лявата страна, на уширението при чешмата, са правилни. 

1.14 Действията на пилота с нулата и двата рекламни автомобила на интeрнет доставчика са правилни.Те, също са спрели автомобилите си след финала, на уширението от лявата страна.Видеозаписът показва, че Мартин Гаврилов (едната нула) пръв пристига на мястото на удара. След това се спускат откъм автомобилите на пилотите и Стефан Георгиев, Иван Кожарски,Станислав Първанов, Ивайло Пепелджийски, Косьо Йорданов, собственици на имоти и фенове, намиращи се наблизо.

1.15 Първоначалният оглед на автомобила показва:

-че са поставени нови гуми “ Средна смес“ преди първата тренировка

-че са поставени нови спирачни накладки

-че  при измереното време на втората тренировка средната скорост на автомобила е 94км/ч., което предполага, че на финала се е движил със скорост около 130км/ч. .

1.16 Огледът на финала показва:

-че финалът е изместен от няколко години надолу, което е видно от обозначенията по настилката.

-че от последния завой, до финала разстоянието е около 160 м

-че инцидентът настъпва след летящия финал на прав участък от пътя на около 90м.

-че от финала до линията за подреждане на автомобилите в обратна посока и плътно в дясно,  разстоянието е около 200м.

-че в дясно от платното за движение се намира бетонна ограда, която е на отстояние от пътя (допускаме, че са спазени строителните изисквания за отстояние от пътя). След финалната линия автомобилът постепенно се изнася, в дясно от посоката си на движение, и след около 90м  се удря с лявата си част в оградата. Това се вижда от видеоклиповете на финал.