Драг

е дисциплина, при която се състезават автомобили по двойки, в два състезателни коридора с дължина на трасето 402.33 метра. В състезанието участват серийни и модифицирани автомобили без ограничение на марка, модел или година на производство.

След старта автомобилите се движат само в права посока, без да пресичат коридора на съперника. За победител се обявява участникът, чийто автомобил е пресякъл първи финалната линия. Финалите се провеждат в три старта, като за победител се обявява този, който спечели два от тях.

Последни новини

Спортен календар

Състав на комисията

ГЕОРГИ ПЕТРОВ

Председател

ДАНИЕЛ ЖЕЛЕВ

Член

НИНО ПОПОВСКИ

Член

Документи на дисциплината