Драг

е дисциплина, при която се състезават автомобили по двойки, в два състезателни коридора с дължина на трасето 402.33 метра. В състезанието участват серийни и модифицирани автомобили без ограничение на марка, модел или година на производство.

След старта автомобилите се движат само в права посока, без да пресичат коридора на съперника. За победител се обявява участникът, чийто автомобил е пресякъл първи финалната линия. Финалите се провеждат в три старта, като за победител се обявява този, който спечели два от тях.

Последни новини

Спортен календар

Състав на комисията

ГЕОРГИ ПЕТРОВ

Председател

ДАНИЕЛ ЖЕЛЕВ

Член

НИНО ПОПОВСКИ

Член