УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ

за членове на Автомобилна федерация на България,

За да кандидатствате за членство на АФБ, моля попълнете долните полета.  На зададеният от Вас e-mail ще получите потвърждение, че кандидатурата Ви е приета.

Необходимо е да се запознаете с последните промени в Закона за физическото възпитание и спорта, преди да кандидатствате за членство в АФБ.

Съгласно чл. 14 и чл. 15 от Закона, прилагаме за попълване, подпис и печат „Заявление за членство“, в което са описани всички документи, копия от които можете да ни изпращате както по имейл, така и на адреса на АФБ.

След като получим за съхранение всички необходими документи, на следващо заседание на Управителен съвет на Федерацията ще бъде гласувано приемането на Вашия спортен клуб.

Всички полета, маркирани със звездичка (*), са задължителни.

  Име и фамилия*

  Име на клуб*

  Председател на клуб*

  Клубът ми ще:*


  Прикачете актуално състояние (формат jpg, png, doc, pdf или др.) – максимален размер на файл (2 MB):

  Съдебно решение (формат jpg, png, doc, pdf или др.) – максимален размер на файл (2 MB):

  Прикачете копие на платежно нареждане за членски внос и състезателни лицензи (формат jpg, png, doc, pdf или др.) – максимален размер на файл (2 MB):

  Прикачете Образец № 4 към чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗФВС – Декларация съгласно чл. 14 и чл. 15 от ЗФВС (формат jpg, png, doc, pdf или др.) – максимален размер на файл (5 MB):

  Прикачете Образец № 5 към чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗФВС – Списък на лицата, които извършват обучения, тренировъчна и състезателна дейност в клуба (Към него се прибавят копие от сключен договор за извършване на тренировъчна дейност към клуба, както и удостоверение за квалификацията на треньора/инструктора) (формат jpg, png, doc, pdf или др.) – максимален размер на файл (5 MB):

  Прикачете Образец № 6 към чл. 21, ал. 1, т. 14 от ЗФВС – Списък на спортните обекти на клуба (заедно с копие от сключен договор за ползване на базата)(формат jpg, png, doc, pdf или др.) – максимален размер на файл (5 MB):

  Банкова сметка на АФБ:
  IBAN: BG69BPBI 79401087955501
  BIC: BPBIBGSF

  Чрез изпращане на съобщение през електронната форма на сайта ни, Вие се съгласявате да ни предоставите Вашите лични данни. АФБ използва Вашите лични данни, само и единствено с цел за връзка с Вас и заявката Ви. За повече информация, моля, вижте страницата Политика за поверителност.