Ендуранс

е дисциплина за издръжливост с автомобили в две групи - Туристически и Състезателни, като всяка от групите се дели на клас до 1600 куб. см, до 2000 куб. см и над 2000 куб. см. Общата продължителност на състезанията е един час за дисциплината Endurance Sprint и два часа за дисциплината Endurance.

Преди началото на състезанията се организира квалификационна сесия. Местата на старта на състезанието се определят на база най-бързата обиколка за всеки автомобил, дадена по време на квалификационната сесия. Автомобилите от една група стартират заедно и класирането е за съответната група. Победител е отборът, чийто автомобил е направил максимален брой обиколки.

Състав на комисията

Председател

Член

Член

Документи на дисциплината