You are currently viewing ЗАТВОРЕН МАРШРУТ И ПИСТА

ЗАТВОРЕН МАРШРУТ И ПИСТА

На 11.03.2023г. от 10ч. на писта Калояново, Комисията на Затворен маршрут и Писта организира среща на организаторите на писти, пилоти, представители на клубове и всички заинтересовани в тази дисциплина.

Беседата ще е на тема по-нататъшно развитие и разясняване на настоящите правилници.