Уважаеми кандидати

за членове на Автомобилна федерация на България,

Необходимо е да се запознаете с последните промени в Закона за физическото възпитание и спорта, преди да кандидатствате за членство в АФБ.

Съгласно чл. 14 и чл. 15 от Закона, прилагаме за попълване, подпис и печат „Заявление за членство“, в което са описани всички документи, копия от които можете да ни изпращате както по имейл, така и на адреса на АФБ.

След като получим за съхранение всички необходими документи, на следващо заседание на Управителен съвет на Федерацията ще бъде гласувано приемането на Вашия спортен клуб.

Заявление за клубно членство

Образец № 4 към чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗФВС – Декларация съгласно чл. 14 и чл. 15 от ЗФВС

Образец № 5 към чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗФВС – Списък на лицата, които извършват обучения, тренировъчна и състезателна дейност в клуба (Към него се прибавят копие от сключен договор за извършване на тренировъчна дейност към клуба, както и удостоверение за квалификацията на треньора/инструктора)

Образец № 6 към чл. 21, ал. 1, т. 14 от ЗФВС – Списък на спортните обекти на клуба (заедно с копие от сключен договор за ползване на базата)

Банкова сметка на АФБ:

IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF