Уважаеми състезатели,

В чл. 8 и чл. 13 от Наредбата за организиране и провеждане на автомобилни състезания на Автомобилна федерация на България можете да получите повече информация относно издаването на лицензи за пилоти. Заявление за издаване на състезателен лиценз за пилот

Вашите заявления изпращайте на имейл: office@afb-bg.com