Уважаеми състезатели,

В Наредбата за организиране и провеждане на автомобилни състезания на Автомобилна федерация на България можете да получите повече информация относно издаването на технически паспорти на автомобили.

Заявление за издаване на технически паспорт на автомобил

Вашите заявления изпращайте на имейл: scrutineers@afb-bg.com