You are currently viewing Извънредно Общо Събрание на АФБ

Извънредно Общо Събрание на АФБ

На провелото се в София общо събрание присъстваха представители на 45 клуба от 58 редовни членове на Автомобилната Федерация на България.

Общото събрание прие оставката на председателя Камен Михайлов и досегашния управителен съвет и избра с пълно мнозинство Калоян Станчев за председател на сдружението. Беше избран и нов състав на управителния съвет със следните представители: Христо Стоилов, Тодор Желев, Тодор Христов и Емил Захариев. Всички присъстващи се обединиха около идеята за подготовката на силен сезон и привличане на нови състезатели и нови дестинации за състезания.