You are currently viewing Има ли бъдеще автомобилният спорт?

Има ли бъдеще автомобилният спорт?

Уважаеми колеги и приятели,

пресконференцията относно бъдещето на автомобилния спорт ще се излъчва на живо във Facebook страницата на АФБ.