Исторически превозни средства

състезанията с този тип автомобили обикновено са от типа „Регулярен” с дължина около 400 км, със специални изпитания за точност, специални контроли и регулярни тестове. Историческите превозни средства в състезанията са разделени на класове, в зависимост от годината им на производство, както и клас Хот Род и Реплики. При състезанията от тази дисциплина, автомобилите стартират на интервал от 60 или 30 секунди, в зависимост от броя на участниците. 

Последни новини

Спортен календар

Състав на комисията

КРИСТИАН ЖЕЛЕВ

Председател

ПЕТЪР СОТИРОВ

Член

ЮЛИЙ СЛАВОВ

Член

Документи на дисциплината