You are currently viewing КОМИСИИ ГИМКХНА И ДРИФТ

КОМИСИИ ГИМКХНА И ДРИФТ

С решение на УС на АФБ от 25.04.2023г.

УС на АФБ реши да назначи:

Петър Обретенов като председател, Георги Русев и Марин Калчев като членове на Комисия Гимкхана.

Ваня Стефанова като председател, Георги Иванов като технически комисар и Петър Конов и Златко Златев като членове на Комисия Дрифт.