Крос кънтри рали

се провежда на пресечен терен, като настилката може да е всякаква – от асфалт на свързващите етапи, до полски и горски почвени пътища по пресечен терен, с възможност за средна скорост при сухо време около и над 40 км/ч. Екипажите - пилот и навигатор – преминават трасето по описан в пътна книга задължителен маршрут. Участват автомобили с висока проходимост с общо тегло до 3.5 тона, с клетка за безопасност и поне четириточкови колани. Състезанията от националния шампионат са: тип „крос кънтри рали” – с продължителност от 2 или 3 дни, обща дължина на специалните етапи минимум 200 км и с един сервизен парк (бивак); рали тип „Баха“ - с продължителност от 2 или 3 дни, обща дължина на специалните етапи 300-600 км и с един сервизен парк (бивак).

Офроуд

дисциплина, която се провежда на пресечен и труднодостъпен терен, както и на специално подготвен за целта терен, с изкуствено изградени препятствия. Трасето на състезанието може да включва всякаква настилка, от асфалт на свързващите етапи, до полски и горски почвени пътища по пресечен терен, с възможност за специални екстремни участъци за класовете Модифициран и Прототип.

За класовете Стандарт и Стандарт Плюс се използват съществуващи горски и полски пътища, като се избягват тежки участъци, изискващи задължителното използването на лебедка. Дължината на трасетата не трябва да надвишава 250 км за цялото състезание. Участват автомобили с висока проходимост, със задвижване 4х4, с общо тегло до 3.5 тона. Състезанията са: двудневни, с обща дължина на специалните етапи не по-малко от 60 км.; и тридневни, с обща дължина на специалните етапи не по-малко от 100 км.

Състав на комисията

Председател Венелин Градев

Венелин Градев

Председател

Атанас Арабаджиев

Член

Член на комисия Евгени Янкулов

Евгени Янкулов

Член