You are currently viewing Общо събрание на АФБ, Камен Михайлов подаде оставка

Общо събрание на АФБ, Камен Михайлов подаде оставка

По време на редовното общо събрание на Автомобилна Федерация на България проведено на 12.03.2022, председателя Камен Михайлов подаде оставка аргументирана от изказването на Министъра на младежта и спорта, посочил г-н Михайлов като основна пречка за нормалното функциониране на федерацията. Камен Михайлов упълномощи генералния секретар на АФБ Калоян Станчев да изпълнява всички задължения на председател, така както е записано в устава на федерацията със срок на пълномощията – до провеждане на ново изборно събрание на АФБ.

ОС на АФБ взе решение изборно събрание да се проведе непосредствено след края на сезона.

Делегатите на ОС възложиха на Калоян Станчев, още в понеделник 14.03.2022 да поиска среща с министъра на спорта, на която да се обсъди отмяна на заповедта на министър Кузманов, като се подчертае, че посоченият като основна пречка Михайлов е подал оставка и това би трябвало да е достатъчно основание незабавно да се възстанови възможността федерацията да администрира автомобилния спорт в България. На същата среща трябва да се коментира финансирането на Рали България 2022, чието провеждане е под въпрос, ако не получи финансова помощ от държавата.

Наред с всичко обсъдено се повдигна и въпроса за величината на първоначалните такси за разглеждане на документи за нов отбор. С огромно мнозинство съществуващата такса беше потвърдена и остава такава, както до сега.

В светлината на неяснотата относно началото на състезателни сезон, ОС реши – таксата за лицензирането на пилоти ще се извършва до началото на спортния сезон, а не както беше предвидено до момента.