Съдийска комисия

Състав

ЕМИЛ ЗАХАРИЕВ

Председател

ВАЛЯ ПАНТАЛЕЕВА

ДЕНИЦА ТОДОРОВА

Секретар

АЛЕКСАНДЪР ДАМЯНОВ - СОФИЯ

Член

АНАСТАС КЪНЕВ - СОФИЯ

Член

ВАЛЕНТИН БОНЕВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Член

ИВАН ТОНЕВ - СТАРА ЗАГОРА

Член

ЛЮБОМИР КОРДЕВ - БЛАГОЕВГРАД

Член

ПЛАМЕН СТАЙКОВ - ШУМЕН

Член

ГЕОРГИ ДРАГИЕВ - ВАРНА

Член

ПЛАМЕН ИВАНОВ - СЛИВЕН

Член

СТЕФАН ЧОЛАКОВ - СЛИВЕН

Член

СТЕФАН ХАДЖИЛУКОВ - СЛИВЕН

Член

ИВАН КОЕВ - СИЛИСТРА

Член

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ - СЛИВЕН

Член

Решения

Решения на Съдийската комисия

Контакти

Контакти на Съдийската комисия