Техническа комисия

Състав

ЕЛВИС ГЕОРГИЕВ

Председател

БОЖИДАР КАТЕВСКИ

Член

ВЕСЕЛИН ШИШКОВ

Секретар

КОНСТАНТИН ТОДОРОВ

ЧЛЕН

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕН

ДАНИЕЛ ШИШКОВ

Член

ДИМИТЪР КЕРМЕНЛИЕВ

Член

ЕЛЕНА ПОПОВА

Член

георги петров

Член

КОСТА ШИШКОВ

Член

МАНЬО МАНЧОРОВ

Член

НЕДКО ТОДОРОВ

Член

Даниел желев

Член