Техническа комисия

Състав

ЕЛВИС ГЕОРГИЕВ

Председател

БОЖИДАР КАТЕВСКИ

Член

ВЕСЕЛИН ШИШКОВ

Секретар

КОНСТАНТИН ТОДОРОВ

ЧЛЕН

ДАНИЕЛ ШИШКОВ

Член

ДИМИТЪР КЕРМЕНЛИЕВ

Член

ЕЛЕНА ПОПОВА

Член

КОСТА ШИШКОВ

Член

МАНЬО МАНЧОРОВ

Член

НЕДКО ТОДОРОВ

Член