Комисия по спортна етика

Състав

ПЛАМЕН ПАНТАЛЕЕВ

Председател

ПАВЕЛ САВОВ

Член

ПЛАМЕН БОГДАНОВ

Член

Решения

Решения на Комисията по спортна етика

Контакти

Контакти на Комисията по спортна етика