СЪДИЙСКА КОМИСИЯ

Състав

ЕМИЛ ЗАХАРИЕВ

Председател

ПЛАМЕН ИВАНОВ - СЛИВЕН

Член

ИВАН ТОНВ - СТАРА ЗАГОРА

СТЕФАН ЧОЛАКОВ - СЛИВЕН

АЛЕКСАНДЪР КЪНЕВ - СОФИЯ

Член

ГЕОРГИ ДРАГИЕВ - ВАРНА

Член

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ - СЛИВЕН

Член

вАЛЕНТИН бОНЕВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Член

ВАЛЯ ПАНТАЛЕЕВА

Член

ДЕНИЦА ТОДОРОВА

СЕКРЕТАР

ЛЮБОМИР КОРДЕВ - БЛАГОЕВГРАД

Член

СТЕФАН ХАДЖИЛУКОВ - СЛИВЕН

Член

Решения

Решения на Комисията по трасета и сигурност

Контакти

Контакти на Комисията по трасета и сигурност