You are currently viewing Писта КА-2 се отлага

Писта КА-2 се отлага

Поради съвпадането на „Писта Ка-2“ и „Планинско изкачване Българка“ и желанието на много пилоти да участват в двете дисциплини, се налага отлагането на „Писта Ка-2“ за друга подходяща дата.

В срок бяха подадени документите за „Планинско изкачване Българка“, които са разпределени за разглеждане в съответните комисии и след изтичане на временната забрана, ще бъде издадена Виза.