You are currently viewing Очаквайте скоро спортния календар за сезон 2022 г.

Очаквайте скоро спортния календар за сезон 2022 г.

Уважаеми колеги и любители на спорта,

Спортният календар за сезон 2022 г. е готов и изпратен за одобрение и последни корекции до председателите на съответните комисии. Очаквайте го в най-скоро време!