ОЧАКВАНО!

Уважаеми колеги,

С нескрито задоволство Ви информирам, че най-после безобразието, на което всички бяхме подложени последните месеци, започна да излиза наяве. С Определение от 21.07.2022 г. по адм. дело № 6303/2022 г. състав на Върховния административен съд спря допуснатото предварително изпълнение на Заповед № РД-09-393/18.05.2022 г. на министъра на младежта и спорта, с която беше отнет безсрочен спортен лиценз № 1, издаден на Сдружение „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за осъществяване на дейност на спортна федерация по чл. 18, ал. 2, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта за „автомобилен спорт“. Дни по-късно, друг състав на ВКС с Определение от 04.08.2022 г. по адм.дело № 6896/2022 г. спря допуснатото предварително изпълнение на Заповед № РД-10-2/13.07.2022 г. на министъра на младежта и спорта, с която на Сдружение „Българска федерация по автомобилен спорт“ беше издаден спортен лиценз за вида спорт „автомобилен спорт“. Въпреки, че производствата по оспорване на посочените заповеди на бившия министър василев все още не са приключили, считам, че най-после можем да си отдъхнем. Най-после можем да планираме. Най-после можем да хвърлим усилия за възстановяване на нормалния ритъм на спортния живот. Върху нас се изляха тонове помия, но това не ни обезкуражи и в крайна сметка истината започва да излиза наяве.

Вероятно всички си задавате въпроса какво ще се случи от тук насетне – отговорът е един – при влизане в сила на гореспоменатото Определение от 21.07.2022 г. АФБ ще продължава да единствената лицензирана спортна федерация за вида спорт „автомобилен спорт“. Бих искал да Ви запозная с цялата истина около отнемането на лиценза на АФБ, но не считам, че това е форум за това.

От нас – АФБ, може да разчитате, че ще положим максимални усилия да реализираме всички възможни състезания и в края на годината да имаме легитимни шампиони в отделните дисциплини.

Уважаеми колеги,

Благодаря на всички, които проявиха мъжество и изключително търпение, уповавайки се на вярата, че правото е на наша страна. Уверявам Ви струваше си!

АФБ остава на Ваше разположение както до сега. Моля Ви за разбиране в оставащите малко месеци до края на сезона.

С уважение,

Камен Михайлов