Планинското изкачване

е скоростно състезание, където автомобилите преминават през еднакъв път, като финалът е на по-голяма надморска височина от старта. Времето, през което се преминава разстоянието между стартовата и финалната линия, определя крайното класиране. Автомобилите при тази дисциплина са само с пилот.

Състав на комисията

ГЕОРГИ СТОЯНОВ

Председател

ВАСКО ХРИСТОВ

Член

ЛЮБОМИР КОРДЕВ

Член