You are currently viewing Подновяване на клубни лицензи

Подновяване на клубни лицензи

Уважаеми колеги,

напомняме Ви, че срокът за подаване на документи, касаещи подновяването на клубните лицензи за 2021 г. изтича на 31.03.2021 г.

На 02.04.2021 г. ще се проведе УС на АФБ, където ще бъдат утвърждавани клубовете, подали заявления до този срок.