You are currently viewing ПОКАНА от комисия ЗМ

ПОКАНА от комисия ЗМ

ПОКАНА от комисия ЗМ и АФБ към всички организатори водачи на отбори и пилоти, участващи в шампионата по Затворен Маршрут и Писта. Поканата е за разясняване Специалния Правилник за 2022г. и ще се състои на 26 ноември 2021г. от 16 часа на Писта Дракон Калояново. Молим заинтересованите да присъстват, а предложения и коментари да се изпратят на имейла на АФБ до 25 ноември 2021.