You are currently viewing Проведена среща на техническата комисия към АФБ, 29.10.2022 г.

Проведена среща на техническата комисия към АФБ, 29.10.2022 г.

На 29.10.2022 г. в гр. Сливен се проведе належаща работна среща на техническата комисия към АФБ. Съгласно дневния ред бяха обсъдени следните точки:

  1. Организиране на предстоящите състезания до края на годината и тяхното обезпечаване от страна на техническата комисия.
  2. Обсъждане на правилника за 2023 г.
  3. Дискусия относно необходимостта от промяна на техническите изисквания.

Техническата комисия реши:

По т.1 от дневния ред – определени са нарядите за предстоящите състезания.

По т.2 от дневния ред са направени необходимите коментари, като предстои окончателно решение на по-късен етап.

По т.3 от дневния ред – остават в сила настоящите технически изисквания приети за 2022 г.

С това дневния ред беше изпълнен и срещата приключи.