Раликрос

състезанията по раликрос се провеждат на специални трасета, с дължина минимум 800 м. и максимум 1400 м. Настилката на трасето е земя и/или макадам минимум 35% и асфалт максимум 65%, с наклон не повече от 10%. Стартират едновременно няколко автомобила, само с пилоти. Състезанията се провеждат в три дивизии: дивизия 1 - автомобили 4х4, с атмосферни или с турбо двигател, с коригиран обем на двигателя до 3500 куб.см; дивизия 2 - автомобили до 1600 куб.см (атмосферен) с преден двигателен мост; дивизия 3 - автомобили до 2000 куб.см (атмосферен) със заден двигателен мост.
Раликросът обединява всички елементи на Автомобилните състезания в едно. Това е бързо, конкурентно и емоционално изживяване.

Състав на комисията

ВАСИЛ КУБАДИНОВ

Председател

АЛЕКСАНДЪР ДАМЯНОВ

Член

ДЕНИЦА ТОДОРОВА

Член