You are currently viewing Решение на УС

Решение на УС

На заседание на управителният съвет на АФБ на 05.06.2023г., УС реши:

АФБ ще издава разрешение за провеждане на състезания и събития на допълнителни дати, само ако същите не се застъпват с друго състезание или събитие по автомобилен спорт в съответния град. В случай, че има такова, то трябва да е съобразено с организатора на състезанието или събитието, което е записано в календара на АФБ и същият да няма нищо против.