You are currently viewing Решение

Решение

Ръководството на Автомобилна федерация на България е наясно с проблемите за лицензираните клубове и състезатели за 2022 г. към АФБ при реализацията на утвърдения Спортен календар и загубите заради неизпълнени договори със спонсори и общини. АФБ е наясно с възникналите затруднения на клубовете, организаторите и състезателите в пропуснатите състезания, заради подготовката и направените разходи за подготовка на техниката. Имиджа за неизпълнен ангажимент няма как да бъде компенсиран, но можем да покрием част от направените загуби за подготовка на състезания, вписани в Спортния календар на Автомобилна Федерация на България.

В тази връзка Управителния съвет на Съюза на Българските Автомобилисти (СБА) взе решение да подпомогне финансово клубовете, редовни членове на Автомобилна Федерация на България.

Средствата ще бъдат разпределени към всички клубове, които са заявили състезания, лицензирали са състезатели и са спазвали изискванията на Наредба на АФБ за 2022 година.