You are currently viewing Решения на УС

Решения на УС

Решения на Управителния съвет на АФБ, проведен на 29.06. 2023 г.:

1. Определя Комисия „Дрифт“ в състав – Виктор Иванов; Ива Русинова; Майкъл Прокюр; Ваня Стефанова.

2. В срок до 05.07.2023 г. комисия „Дрифт“ да предложи от своя състав председател, който да бъде утвърден от УС на АФБ.

3. Утвърждава състезанията от спортния календар, валидни за шампионата по „Дрифт“ :

•             28-30.07 – Летище Крайници, Сапарева Баня;

•            25-27.08 – планински дрифт, Враца;

•             16-17.09 – дрифт Сливен;

•             22-23.09 – Летище Крайници, Сапарева Баня;

•             07-08.10 – дрифт Варна;

•             13-15.10 – планински дрифт, Пещера или Кондофрей.

4. Налага наказание „последно предупреждение“ на АСК „Флат аут“, заради неетично отношение към АСК „Булсим“.

5. Оставя без разглеждане жалба на АСК „Доктор спийд“ за наказание на АСК „Булсим“. Засегнатият в жалбата въпрос е от частно-правен характер и при желание АСК „Доктор спийд“ може да се отнесе до компетентния съд, с иск за пропуснати ползи.

6. На следващо заседание, УС ще разгледа дали са налице предпоставки за налагане на наказание на  АСК „Булсим“, на основание §23.1 от Наредба 2023 за организиране и провеждане на автомобилни състезания.