Свикване на извънредно Общо изборно събрание

Моля изпращайте вашите предложения до 23.11.2022г..